Завдання до самоконтролю (ТЕМА 4)

  1. Склад і структура активів підприємства.
  2. Оцінка активів.
  3. Зміст і завдання управління оборотними активами.
  4. Управління дебіторською за­боргованістю. Визначення оптимальної структури дебіторсь­кої заборгованості.
  5. Методи інкасації дебіторської заборгованості.
  6. Методи рефі­нансування дебіторської заборгованості.
  7.  Управління грошови­ми коштами.
  8. Стратегія фінансу­вання оборотних активів: агресивна модель, консервативна мо­дель, компромісна модель.
  9. Управління необоротними активами підприємства.
  10. Управлін­ня основними засобами, нематеріальними активами.
Остання зміна: четвер 28 травень 2020 17:13