Завдання до самоконтролю (ТЕМА 2)

 1. Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.
 2. Операційний ліверидж.
 3. Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінан­сових звітів.
 4. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до стандартів бухгалтерсь­кого обліку.
 5. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.
 6. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансово­го стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і па­сивів балансу.
 7. Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства.
 8. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
 9. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Аналіз економічного потенціалу підприємства.
 10. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства.
 11. Оцінка ліквідності балансу підприємства.
 12. Показники фінансової стій­кості і стабільності підприємства та їх оцінка.
 13. Показники ринко­вої ділової активності підприємства.
 14. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.
 15. Оцінка фінансового стану підприємства за даними аналізу фінансової звітності
Остання зміна: четвер 28 травень 2020 16:46