Запитання до самоконтролю за Темою 7.

  1. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі.
  2. Вплив інфляції на зміну вартості грошей.
  3. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей.
  4. Нарахування простих і складних процентів.
  5. Майбутня вартість грошей та її зміст.
  6. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахунках майбутньої вартості грошей.
  7. Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтуван­ня та сфери його застосування. Визначення суми дисконту.
  8. Ви­значення чистого дисконтованого доходу.
  9. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Викорис­тання процентного фактора при розрахунках теперішньої варто­сті грошей.
  10. Врахування фактора часу у розрахунках вартості облігацій та акцій.
Остання зміна: середа 27 травень 2020 16:28