Запитання до самоконтролю за Темою 3.

  1. Поняття грошового потоку.
  2. Види гро­шових потоків та їх класифікація.
  3. Принципи управління грошо­вими потоками.
  4. Вхідні грошові потоки та їх характеристика.
  5. Управління грошо­вими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю.
  6. Управ­ління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими опера­ціями.
  7. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками.
  8. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками.
Остання зміна: середа 27 травень 2020 15:47