Питання до самоконтролю за темою 5

Теоретичні питання:

 

 1. Що таке «конкуренція»?
 2. Що таке «конкурентне середовище»?
 3. Перелічіть основні типові етапи аналізу конкурентного середовища.
 4. Дайте характеристику SWOT-аналізу.
 5. Дайте характеристику SNW-аналізу.
 6. Дайте характеристику PEST-аналізу.
 7. Дайте характеристику SPACE-аналізу.
 8. Дайте характеристику PIMS-аналізу.
 9. Що таке «маркетингова стратегія»?
 10. Охарактеризуйте підходи до розробки маркетингової стратегії?
 11. Як Ви розумієте категорію «сегментація ринку»?
 12. Дайте загальну характеристику сегментації ринку за географічним принципом.
 13. Дайте загальну характеристику сегментації ринку за демографічним принципом.
 14. Дайте загальну характеристику сегментації ринку за психологічним принципом.
 15. Дайте загальну характеристику сегментації ринку за споживчими мотивами.
 16. Масовий маркетинг. Що це таке та на кого орієнтований?
 17. Цільовий чи концентрований маркетинг. Що це таке та на кого орієнтований?
 18. Диференційований маркетинг. Що це таке та на кого орієнтований?
 19. Що передбачає стратегія високих цін?
 20. Що передбачає стратегія низьких цін?
 21. Що передбачає стратегія «психологічних» або неокруглених цін?
 22. Що передбачає стратегія ціноутворення «слідування за лідером в галузі або на ринку»?
 23. Що передбачає стратегія нейтрального ціноутворення?
 24. Що передбачає стратегія диференційованих цін?
 25. Що передбачає стратегія єдиних цін?
 26. Що таке «знижка»?
 27. Назвіть основні види знижок.
 28. Що таке «система маркетингових комунікацій»?
 29. У чому полягає стратегічна мета системи маркетингових комунікацій?
 30. Назвіть основні елементи системи маркетингових комунікацій.
Остання зміна: понеділок 21 січень 2019 14:29