Тестові завдання до теми 4

Тестові завдання:

 

1. Планування – це …

а) безперервний творчий процес, що має на меті досягнення поставлених цілей за оптимальних витрат ресурсів та приведення можливостей підприємства у відповідність до умов ринку;

б) здатність аналізувати та відслідковувати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та автоматично змінювати алгоритм функціонування та структуру з метою збереження чи досягнення оптимального стану;

в) визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації;

г) органічна частина управління економічними процесами.

 

2. Прогнозування – це …

а) безперервний творчий процес, що має на меті досягнення поставлених цілей за оптимальних витрат ресурсів та приведення можливостей підприємства у відповідність до умов ринку;

б) здатність аналізувати та відслідковувати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та автоматично змінювати алгоритм функціонування та структуру з метою збереження чи досягнення оптимального стану;

в) визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації;

г) органічна частина управління економічними процесами.

 

3. Адаптивність – це …

а) безперервний творчий процес, що має на меті досягнення поставлених цілей за оптимальних витрат ресурсів та приведення можливостей підприємства у відповідність до умов ринку;

б) здатність аналізувати та відслідковувати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та автоматично змінювати алгоритм функціонування та структуру з метою збереження чи досягнення оптимального стану;

в) визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації;

г) органічна частина управління економічними процесами.

 

4. Прогноз – це …

а) безперервний творчий процес, що має на меті досягнення поставлених цілей за оптимальних витрат ресурсів та приведення можливостей підприємства у відповідність до умов ринку;

б) здатність аналізувати та відслідковувати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та автоматично змінювати алгоритм функціонування та структуру з метою збереження чи досягнення оптимального стану;

в) визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації;

г) органічна частина управління економічними процесами.

 

5. Перспективне планування охоплює період:

а) понад 5 років − 10, 15, 20 років;

б) не має визначеного строку;

в) до 1 року;

г) від 1 до 5 років.

6. Середньострокове планування проводиться на період:

а) понад 5 років − 10, 15, 20 років;

б) не має визначеного строку;

в) до 1 року;

г) від 1 до 5 років.

 

7. Поточне планування охоплює період …

а) понад 5 років − 10, 15, 20 років;

б) не має визначеного строку;

в) до 1 року;

г) від 1 до 5 років.

 

8. У розділі «Опис фірми» стратегічного плану підприємства слід розкрити:

а) прогноз  показників  конкурентоспроможностi  товарiв  фiрми основних конкурентiв;

б) функції і завдання вiддiлу маркетингу;

в) аналiз соцiального розвитку колективу;

г) немає вірної відповіді.

 

9. У розділі «Стратегiя розвитку виробництва» стратегічного плану підприємства слід розкрити:

а) економiчнi показники функцiонування фiрми;

б) розвиток комунiкацiй i системи мотивацiї;

в) систему облiку екологiчних наслiдкiв прийнятих стратегiчних рішень;

г) аналiз органiзацiйно-технiчного рiвня виробництва.

 

10. У розділі «Стратегiя маркетингу» стратегічного плану підприємства слід розкрити:

а) вибiр методiв i способiв поширення товарiв;

б) вибiр i обгрунтування стратегiчних факторiв конкурентної переваги фiрми;

в) можливостi мiжнародного спiвробiтництва та кооперування;

г) заходи  щодо  рацiональної витрати вiдходiв виробництва, а також вторинних паливних i енергетичних ресурсiв.

 

11. У розділі «Стратегiя мiжнародної дiяльностi фірми» стратегічного плану підприємства слід розкрити:

а) стратегiчнi цiлi експортера;

б) стратегiчнi цiлi iмпортера;

в) вірні відповіді а і б;

г) немає вірної відповіді.

 

12. Бізнес-план складається терміном на …

а) від 1 до 5 років;

б) не має визначеного строку;

в) 3-5 років;

г) понад 5 років − 10, 15, 20 років.

 

13. Бізнес-план систематично коригується в залежності від кон'юнктури ринку і таким чином адаптується до ринкових ситуацій

а) так;

б) ні.

 

14. Джерелами фінансування підприємства можуть бути:

а) власні кошти;

б) позикові кошти;

в) залучені кошти;

г) всі відповіді вірні.

 

15. Скільки стадій розроблення бізнес-плану підприємства прийнято виділяти?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

Остання зміна: понеділок 21 січень 2019 14:29