Питання до самоконтролю за темою 2

Теоретичні питання:

 

 1. Що таке «підприємство»?
 2. Охарактеризуйте ознаки підприємства.
 3. Яким чином класифікуються підприємства за метою діяльності?
 4. Що таке «комерційна організація»?
 5. Що таке «некомерційна організація»?
 6. Яким чином класифікуються підприємства за сферою діяльності?
 7. Яким чином класифікуються підприємства за правовим положенням?
 8. Яким чином класифікуються підприємства за видом і характером господарської діяльності?
 9. Яким чином класифікуються підприємства за технологічною (територіальною) цілісністю та ступенем підпорядкування?
 10. Яким чином класифікуються підприємства за належністю капіталу?
 11. Яким чином класифікуються підприємства за кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалізації продукції?
 12. Яким чином класифікуються підприємства за формою власності?
 13. Назвіть основні організаційно-правові форми підприємств.
 14. Що таке «акціонерне товариство»?
 15. Охарактеризуйте види акціонерних товариств.
 16. Які Ви знаєте види акцій?
 17. Дайте характеристику правам і обов’язкам акціонерів.
 18. Що таке «товариство з обмеженою відповідальністю»?
 19. Що таке «товариство з додатковою відповідальністю»?
 20. Що таке «командитне товариство»?
 21. Що таке «повне товариство»?
 22. Що таке «виробничий кооператив»?
 23. Що таке «об’єднання підприємств»?
 24. Назвіть організаційно-правові форми об’єднань підприємств.
 25. Що таке «асоціація»?
 26. Що таке «корпорація»?
 27. Що таке «консорціум»?
 28. Що таке «концерн»?
 29. Що таке «картель»?
 30. Що таке «синдикат»?
 31. Що таке «трест»?
 32. Що таке «холдинг»?
 33. Що таке «промислово-фінансова група»?
 34. Назвіть основні нормативно-правові акти, нормами яких нині регламентується ведення господарської та підприємницької діяльності в Україні.
 35. Що таке «колективний договір»?
Остання зміна: понеділок 21 січень 2019 14:09