Завдання до теми 8

Практичні завдання:

 

Завдання 1. Для підприємств з фіксованою формою оподаткування баланс доходів і витрат складається згідно з табл. 8.1, якщо на загальній системі оподаткування – згідно з табл. 8.2.

Заголовки табл. 8.1, 8.2 можна змінити відповідно до планового зростання обсягів продажу.

Упродовж першого року роботи обсяг продажу необхідно поступово збільшувати. За другий і наступні роки дані наводяться із врахуванням виходу підприємства на заданий обсяг виробництва.

Таблиця 8.1

Фінансовий план (баланс доходів і витрат), грн.

Показник

ІІ квартал

ІІ півріччя

Усього
за 1-й рік

Обсяг продажів (перевезень)

 

 

 

 

1. Доходи (виручка від реалізації продукції), усього,

у тому числі:

 

 

 

 

2. Єдиний податок 10%

 

 

 

 

3. Витрати, усього,

у тому числі:

 

 

 

 

4. Прибуток (П = 1 – 2 – 3)

 

 

 

 

 

Для складання табл. 8.2 необхідно класифікувати витрати підприємства на витрати, які здійснюються з врахуванням ПДВ, і витрати без ПДВ. До витрат з ПДВ належать такі витрати підприємства: на сировину і матеріали, напівфабрикати і комплектуючі, електроенергію, паливо, тару і упаковку, зв’язок, запчастини та інструменти, комунальні послуги, рекламу тощо. Без ПДВ розраховуються: витрати по заробітній платі; соціальні платежі; амортизаційні відрахування; оренда приміщень; страхування; значна частина послуг, наданих зі сторони; відсоток по кредиту; податки; витрати на відрядження.

ПДВ з доходу – це зобов’язання підприємства по виплаті ПДВ перед державою.

ПДВ з витрат – це вже виплачений підприємством ПДВ, який зменшує зобов’язання підприємства з ПДВ.

Різниця між кредитом і дебетом з ПДВ дає платіж підприємства з ПДВ за даний період.

 

Таблиця 8.2

Фінансовий план (баланс доходів і витрат)

з урахуванням ПДВ, грн.

Показник

Місяць

ІІ квар-тал

ІІ півріч-чя

Усього за 1-й рік

1

2

12

1. Доходи (виручка від реалізації продукції) з ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

2. У тому числі податок на додану вартість

(НДС = 1 · 0,1667)

 

 

 

 

 

 

 

3. Дохід без ПДВ (1 – 2)

 

 

 

 

 

 

 

4. Всього витрат

 

 

 

 

 

 

 

4.1. У тому числі витрати з урахуванням ПДВ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат з урахуванням ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

4.2. У тому числі витрати без урахування  ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат без урахуванням ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

4.3.ПДВ (дебет) 

(4.1 · 0,1667)

 

 

 

 

 

 

 

5. ПДВ до оплати (2 – 4.3)

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати без ПДВ (4 – 4.3)

 

 

 

 

 

 

 

7. Валовий прибуток (3 – 6)

 

 

 

 

 

 

 

8. Податок на прибуток

(7 · 0,16)

 

 

 

 

 

 

 

9. Чистий прибуток (7 – 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективність інвестицій (грошових вливань) – це комплекс показників результативності процесу інвестування.

Для розрахунку точки беззбитковості скористаємося формулою:

 

                                      ,                                 (8.1)

 

де ТБ – точка беззбитковості (кількість вироблених товарів, при якій буде досягнута беззбитковість бізнесу), шт.;

      УПВ – умовно-постійні витрати, грн.;

      Ц – ціна за одиницю товару, грн./шт.;

      УЗВ – умовно-змінні витрати, необхідні для виготовлення одиниці товару, грн./шт..

 

Розрахунок необхідно робити для декількох (не менше трьох) рівнів можливої ціни реалізації, щоб мати можливість оцінити вплив ринкових умов на прибутковість фірми.

Розрахунок терміну окупності проекту здійснюється так:

 

                                       ,                                 (8.2)

 

де СК – розмір стартового капіталу, грн.;

     ЧП – чистий прибуток підприємства за рік, грн.;

      А – амортизаційні відрахування підприємства за рік, грн.

 

Загальний рівень рентабельності підприємства розраховується за формулою

 

                                     ,                              (8.3)

 

де БП – балансовий прибуток, грн.;

    Sзаг – загальна виробнича собівартість, грн.

 

Дані для розрахунку загального рівня рентабельності беруться за 1 рік.

Зробити висновки про проведену роботу.