Завдання до теми 5

Практичні завдання:

 

Завдання 1. В даному завданні проводиться розрахунок поточних витрат на виробництво продукції (надання послуг): витрати на сиро­вину і матеріали, комплектуючі вироби, електроенергію, паливо та ін. (табл. 5.5-5.8).

Таблиця 5.5

Розрахунок потреби в сировині та матеріалах

Сировина
та матеріали

Норма витрати
на одиницю продукції,
нат. од.

Загальна потреба
в сировині
і матеріалах,
нат. од.

Ціна придбання, грн.

Витрати
на сировину та матеріали, грн.

1

2

3

4

5

Розрахунок

 

гр. 2 · Q

 

гр. 3 · гр. 4

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

 

Таблиця 5.6

Розрахунок потреби в електроенергії

Вид устаткування

Кількість,
шт.

Споживана потужність, кВт/г

Кількість робочих годин у сутках

Кількість робочих днів на місяць

Загальна потреба в електроенергії, кВт/міс.

Тариф, грн./кВт

Витрати
на електро­енергію, грн./міс.

1

2

3

4

5

6

7

8

Розрахунок

 

 

 

 

(гр. 2 · гр. 3) ·

· (гр. 4 · гр. 5)

 

гр. 6 · гр. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

 

 

 

 

Таблиця 5.7

Розрахунок потреби в паливно-мастильних матеріалах

(в разі потреби)


пор.

Показник

Розрахунок

Транспортний засіб

1

n

1

Середньодобовий

пробіг, км

 

 

 

2

Кількість робочих днів

на місяць

 

 

 

3

Загальний пробіг, км/міс.

ряд. 1 · ряд. 2

 

 

4

Вид палива

 

 

 

5

Норма витрати, л/100 км

 

 

 

6

Загальні витрати, л

ряд. 3 ·

ряд. 5 / 100

 

 

7

Ціна палива, грн./л

 

 

 

8

Витрати на паливо, грн./міс.

ряд. 6 · ряд. 7

 

 

 

 

 

Таблиця 5.8

Розрахунок норми виробничого запасу (в разі потреби)

Показник

Розрахунок

Сировина
та матеріали

Норма витрати на одиницю продукції, кг

Н

 

 

Середньодобова потреба, кг

     

 

 

Інтервал між двома постачаннями, дні

Тпост

 

 

Поточний

запас, кг

 

 

Норма страхового запасу, %

Нстр

 

 

Страховий запас, кг

 

 

Норма виробничого

запасу, кг

 

 

Ціна придбання, грн./кг

 

 

 

Виробничий запас, грн.

 

 

 

 

 

Слід максимально врахувати всі можливі види витрат, пов’язані зі здійсненням діяльності.