Теми тижня

 • Транспортне підприємництво

  Мета вивчення дисципліни: отримання студентами знань із питань  організації і функціонування підприємницької діяльності автотранспортних підприємств, в умовах ринкових економічних відносин. 
  Роль підприємництва, а саме курсу «Транспортне підприємництво», як суспільного явища в умовах ринку зростає до такого ступеня, що без нього не може бути і самого ринку надання транспортних послуг.

   

 • Тема 1. Вступ до транспортного підприємництва

  Питання 1. Транспортна система України.

  Питання 2. Транспортний потенціал.

  Питання 3. Значення транспорту в народногосподарському комплексі країни.

  • Тема 2. Транспортне підприємництво як господарський суб’єкт

   Питання 1. Транспортні послуги, їх класифікація.

   Питання 2. Класифікація підприємств.

   Питання 3. Організаційно-правові форми господарювання юридичних осіб.

   • Тема 2. Транспортне підприємництво як господарський суб’єкт

    Питання 1. Порядок утворення та ліквідації підприємства

    Питання 2. АТП як єдина система. Організаційно-виробнича структура АТП

    • Тема 3. Якість послуг транспорту

     Питання 1. Основні поняття та визначення

     Питання 2. Показники якості транспортних послуг

     Питання 3. Ринкові стандарти якості

     • Тема 4. Організація, заснування, функціонування і регулювання підприємницької діяльності в Україні

      Питання 1. Загальні умови створення підприємства

      Питання 2. Статутний фонд підприємства, порядок його утворення

      Питання 3. Державна реєстрація і статут підприємства

      Питання 4. Відповідальність суб'єктів підприємництва

      • Тема 4. Організація, заснування, функціонування і регулювання підприємницької діяльності в Україні

       Питання 5. Припинення підприємницької діяльності

       Питання 6. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності

       • Тема 5.Класифікація витрат

        Питання 1. Економічна сутність основного капіталу

        Питання 2. Структура основного капіталу АТП

        Питання 3. Поняття витрат у АТП

        Питання 4. Класифікація витрат

        Питання 5. Види норм і нормативів праці АТП

        • Тема 6. Собівартість перевезень

         Питання 1. Планування собівартості перевезень (робіт і послуг) на транспортних підприємствах

         Питання 2. Калькулювання собівартості перевезень

         • Тема 7. Кошторис витрат

          Питання 1. Поняття кошторису витрат

          Питання 2. Методика складання кошторису на виробництво

          • Тема 8. Аналіз собівартості послуг

           Питання 1. Завдання аналізу собівартості послуг

           Питання 2. Фактори, що впливають на собівартість перевезень.

           Питання 3. Розрахунок зниження собівартості перевезень

           • Тема 9. Облік витрат на виконання робіт і послуг

            Питання 1. Основні завдання та принципи організації обліку витрат

            Питання 2. Відображення різних видів витрат у фінансовій звітності

            Питання 3. Облік і калькулювання собівартості перевезень

            • Тема 9. Облік витрат на виконання робіт і послуг

             Питання 4. Норми витрачання палива і мастильних матеріалів

             Питання 5. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин

             • Тема 10. Система оподаткування України. Облік податку на додану вартість

              Питання 1. Поняття і функції податків.

              Питвння 2. Система оподаткування. Прямі та непрямі податки

              • Тема 10. Система оподаткування України. Облік податку на додану вартість

               Питання 3. Податки та збори, передбачені законодавством України.

               Питання 4. Первинний облік податку на додану вартість (ПДВ)

               • Тема 10. Система оподаткування України. Облік податку на додану вартість

                 Питання 5. Види операцій платників податків, які підлягають оподаткуванню

                • Тема 10. Система оподаткування України. Облік податку на додану вартість

                 Питання 6. Суть податку на прибуток, його елементи.

                 Питання 7. Порядок обчислення податку на прибуток.