Структура за темами

 • Мікропроцесорні пристрої (Двадненко В.Я. , Дзюбенко О.А.)

 • Тема 1: Поняття про мікропроцесори і МП-пристрої

  Основні питання за темою:
  • Історія розвитку мікропроцесорів
  • Покоління засобів обчислювальної техніки
  • Класифікація мікропроцесорів та МП-пристроїв
  • Основні параметри характеристики мікропроцесорів
  • Тема 2: Структура мікропроцесорів та МП-пристроїв

   Основні питання за темою:
   • Двійкова система числення
   • Архітектури МПС
   • Як працює мікроконтролер
  • Тема 3: Архітектура мікроконтроллерів

   Основні питання за темою:

   • Стандартна структура МПС
   • Архітектура контроллерів
   • Архітектура системи команд
  • Тема 4: Пристрій управління та синхронізації. Організація пам'яті мікроконтролера. Арифметико-логічний пристрій. Порти вводу-виводу.

   Основні питання за темою:

   • Пристрій управління та синхронізації.
   • Карта пам'яті програм.
   • Карта пам'яті даних.
   • Карта внутрішньої пам'яті даних
   • Карта нижньої області внутрішньої ОЗП
   • Блок регістрів спеціальних функцій
   • Регістр слова стану програми та його прапори
   • Арифметико-логічний пристрій
   • Порти вводу-виводу. Паралельний інтерфейс


   • Тема 5: Таймери-лічильники, послідовний порт, система переривань

    Основні питання за темою:

    • Таймери-лічильники
    • регістр режиму роботи таймера/лічильника 
    • Регістр управління/статусу таймера 
    • Послідовний порт 
    • Режими роботи послідовного порту 
    • Регістр управління/статуту UART 
    • система переривань
    •  Регістр масок переривань IE 
    • Регістр пріоритетів переривань IP
    • Тема 6: СИСТЕМА КОМАНД. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

     Основні питання за темою:

     • Правила запису команд мовою асемблера

     • Типи команд. Структура команд

     • Типи операндів

     • Способи адресації даних

     • Прапори результату

     • Символічна адресація

     • Тема 7: Система команд

      Основні питання за темою:

      Команды передачи данных

      Структура информационных связей

      Обращение к аккумулятору

      Обращение к внешней памяти данных

      Обращение к памяти программ

      Обращение к стеку

      Арифметические операции

      Команды сложения и вычитания

      Команды умножения и деления

      Инкремент

      Декремент

      Логические операции

      Логическое И

      Логическое ИЛИ

      Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

      Операции сдвига

      • Тема 8: Розробка програми управління вентильним електродвигуном

       Основні питання за темою


       • Схема управління вентильним електродвигуном
       • Сигнали які беруть участь в роботі ВЕД
       • Операції логічного множення з прямими і інвертованими сигналами датчиків положення ротора
       • Вибор напрямку обертання  від перемикача «вперед – назад»
       • Перевірка неправильних сигналів датчиків положення ротора
       • Текст програми управління ВЕД для мікроконтролера ADuS 812 з ядром 8051 на мові асемблера


       • Тема 9: Інтерфейс 1-Wire

        Основні питання за темою

        • Структура 1-Wire
        • Ініціалізація пристроїв на шині
        • Обмін інформацією на шині
        • Приклад роботи 1-Wire

        • Тема 10: Інтерфейс SPI

         Основні питання за темою

         • Загальні відомості про SPI
         • Структура SPI
         • Обмін інформацією на шині
         • Топологія схем підключення по SPI
         • Приклад роботи SPI
         • Тема 11: Інтерфейс I2C

          Основні питання за темою

          • Загальні відомості про I2C
          • Структура I2C
          • Обмін інформацією на шині I2C
          • Приклад роботи I2C
          • Лабораторні роботи

           • Курсова робота

            • Екзамен