Міжнародна науково-практична конференція присвяченої 90-річчю кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула "Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців"  

27-29 жовтня 2021 р.


85-та Науково-технічна та науково-методична конференції університету 


83-я Міжнародна наукова конференція студентів університету (12-16 квітня 2021 року) секція АВТОМОБІЛЬНА ЕЛНКТРОНІКА.


Курс для проведення засідань кафедри, висвітлення новин, обговорення поточних питань в дистанційному режимі на період карантину