для студентів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»