Теми тижня

 • 1 September - 7 September

  Мета: вивчити дипломну роботу бакалавра, написану та захищену іншим студентом, скласти на неї рецензію, дотримавши вимог до її змісту.

  • 15 September - 21 September

   Мета: оформити бібліографічні посилання за правилами ДСТУ 8302:2015

   • 29 September - 5 October

    Мета: виконати перевірку на плагіат написаної у практичній роботі 1 рецензії, використавши сервіси, наведені у таблиці 3.1 методичних вказівок

    • 13 October - 19 October

     Мета: написати есе «Сутність плагіату як академічного правопорушення» обсягом не менше 200 слів та висловити свою думку щодо наданого тлумачення терміну «плагіат»

     • 27 October - 2 November

      Мета: вивчити наукові роботи з додатків А та Б методичних вказівок, виписати правові акти та їх зміст щодо плагіату, зробити висновок про співвідношення плагіату та порушення авторського права, аргументувати власну позицію з приводу сутності плагіату як злочину, правопорушення чи аморального вчинку

      • 10 November - 16 November

       Мета: виявити рівень власної академічної недоброчесності за допомогою анкетування

       • 24 November - 30 November

        Тема: розробити систему покарання за недоброчесні вчинки здобувачами вищої освіти

        • 8 December - 14 December

         Мета: за результатами власної роботи бакалавра написати наукову статтю