Курс   Мовна підготовка студентів-іноземців Дорожньо-будівельного факультету розрахований на 12 тижнів. Метою курсу є формування загальної та професійної компетенції іноземних студентів.