Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у студентів - майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії логістичного управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів і моделей, а також формування практичних навичок оптимізації логістичних процесів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності, принципи, технології та методи оптимізації логістичних процесів, обгрунтування логістичних рішень щодо удосконалення логістичних процесів.