Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів системного мислення, теоретичної і практичної бази системного дослідження при аналізі проблемно-орієнтованих проблем з ухваленням рішень в області професійної діяльності з використанням інформаційних технологій.