Короткий зміст освітнього компоненту:

Курс «Теоретична механіка» входить до складу дисциплін, які пов’язані із загальнопрофесійною діяльністю. Структура професійної діяльності у галузі механіки пов’язана з експлуатацією та обслуговуванням технічно складних механічних приладів і пристроїв.

Метою є формування у студентів знань законів руху та рівноваги матеріальних тіл і виникаючих при цьому взаємодіях між тілами, формування теоретичного базису для подальшого вивчення спеціальних інженерних дисциплін

Предмет: загальні закони механічного руху, рівноваги матеріальних систем та взаємодії матеріальних тіл

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-    набуття практичних навиків розв’язання задач механіки шляхом вивчення методів і алгоритмів побудови математичних моделей руху та (або) стану механічних систем, які розглядаються, та також методів дослідження цих математичних моделей;

-    отримання природньонаукового світогляду на базі вивчення основних законів природи та механіки.