Метою  викладання дисципліни є: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управлінського консультування, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати управлінську діяльність на підприємстві. 

Завдання викладання дисципліни: теоретична та практична підготовка студентів з питань: класифікація управлінського консультування; сутність, функції та методичний інструментарій управлінського консультування; сучасні методи консультування; розробка замовлення на управлінське консультування; визначення основних підходів до вирішення проблем менеджменту; управління консалтинговою компанією; методи оцінки роботи консультанта.