Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід», відбудеться 28 травня 2021 року (посвідечення УкрІНТЕІ №855 від 16.12.2020 р.).

Конференція проводиться кафедрою Обліку і оподаткування на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Участь у конференції є безкоштовною.
Матеріали приймаються до 30.04.2021 року.

83-я Міжнародна студентська наукова конференція університету (14-16 квітня 2021 року) Секція Автомобілі

14-16 квітня 2021 р. відбудеться 83 міжнародна наукова студентська конференція на базі кафедри Технології машинобудування і ремонту машин Харківського автомобільно-дорожнього університету.

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАТРОНІКА»

27 травня 2021 року м. Харків, Україна


Конференция

Кафедра економіки і підприємництва ХНАДУ запрошує взяти участь у науковій Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки, яка відбудеться 23 квітня 2021 рокуУчасть у конференції безкоштовна. Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2021 року подати заявку та тези доповідей відповідно до вимог. Тези доповідей будуть представлені в електронній версії збірки. Будемо раді Вашій участі в даному заході.Бажаємо Вам творчих ідей під час написання тез!

Важливо!!! Для того, щоб приймати участь в розміщенні тез доповідей та обговоренні питань конференції Вам необхідно зареєтруватися на сайті http://dl.khadi.kharkov.ua/ та записатися на курс конференції.


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Запрошує Вас взяти участь у роботі 

науково-методичної Інтернет-конференції

«ВИЩА ОСВІТА ЗА НОВИМИ СТАНДАРТАМИ :

ВИКЛИКИ У КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА

ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР», 

 

Конференція відбудеться 25 березня 2021 р.

 

на базі кафедри менеджменту

факультету управління та бізнесу ХНАДУ.

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Трансформація освітнього простору з урахуванням його діджиталізації;

Секція 2. Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства;

Секція 3. Вітчизняний та міжнародний досвід підвищення якості вищої освіти;

Секція 4. Використання механізмів дуального навчання в системі вищої освіти;

Секція 5. Впровадження освітніх інновацій у професійну підготовку фахівців.