Провести Наукову інтернет конференцію з проблем вищої освіти і науки «Методологічні та практичні  аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти» на кафедрі проектування доріг, геодезії і землеустрою 25 листопада 2021 року.

Секція 1. Інноваційні методи і технології підготовки фахівців галузей будівництва, геодезії і землеустрою

Секція 2. Методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу

Секція 3. Проблеми розвитку дуальної освіти

Секція 4. Методичні аспекти організації самостійної та індивідуальної роботи студентів

Секція 5. Розвиток наукової та інноваційної діяльності в технічній освіті