Курс "Мовної підготовки" призначено для іноземних студентів 1 ккурсу автомобільного факультету. Мета навчальної дисципліни - формування у студентів навичок і вмінь практичного використання мовних знань в умовах навчальної і професійної діяльності, мовної та мовленнєвої компетенції у різних сферах спілкування. Предметом навчальної дисципліни є педагогічно адаптований лексико-граматичний, текстовий і мовний матеріал з навчально-професійної, соціально-культурної, суспільно-політичної сфери спілкування.  

Цимбал Т. Н. Русский язык для иностранных студентов  автомобильного факультета 2 курса (III семестр).