Вивчення історії та культури України студентами  ХНАДУ дозволяє їм  на рівні причинно-наслідкових зв'язків проаналізувати та уявити головні події історичного розвитку на теренах України. Предметом курсу є головні закономірності виникнення, становлення та розвитку людсьго суспільства з часу його заснування та сьогодення на сучасній території України.  Крім того, курс вивчає соціально-економічні, політичні та культурні  аспекти розвитку українського суспільства.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: розуміння студентами вітчизняних історичних і культурних процесів; розгляд історії державотворчих процесів на українських землях; вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення; утвердження самобутності українського народу, його історії та культури, формування сприйняття історії та культури України складовою світового й європейського історичного процесу та культурної спадщини; становлення студентів як свідомих громадян і патріотів України.