Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у майбутнього фахівця уявлень про загальні підходи та напрямки аналізу історії України та її культури. З отриманням знань з історії та культури України, зокрема з актуальних та дискусійних питань, формується можливість аналізувати й оцінювати явища політичного та культурного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси та явища в культурі з різними епохами, пояснювати ті чи інші історичні а культурні процеси, обґрунтовано висловлювати свою думку, вміти застосовувати набуті знання для прогнозування соціальних процесів, формуватися як свідомий громадянин й патріот України.