Метою вивчення навчальної дисципліни є: розуміння студентами вітчизняних історичних і культурних процесів; розгляд історії державотворчих процесів на українських землях; вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення; утвердження самобутності українського народу, його історії та культури, формування сприйняття історії та культури України складовою світового й європейського історичного процесу та культурної спадщини; становлення студентів як свідомих громадян і патріотів України.

          Мета курсу полягає у систематизації, засвоєнні і розумінні студентами вітчизняних історичних і культурних процесів при розгляді історії державотворчих процесів на українських землях і вивченні здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, формуванні сприйняття історії та культури України складовою світового й європейського історичного процесу та культурної спадщини; зосередженні уваги на видатних досягненнях культури та нових аспектах історичних процесів у контексті державотворення та формування національної ідентичності; набутті навичок  дослідницької роботи з науковою літературою та джерелами і аналізу й оцінювання історико-культурних явищ. 

            У процесі ознайомлення студентів з історією та культурою українського народу впродовж тривалої боротьби за національну незалежність та власну державність сприяти  становленню студентів як свідомих громадян і патріотів України, що є відповідальними за її майбутнє.

        Мета курсу полягає у систематизації, засвоєнні і розумінні студентами вітчизняних історичних і культурних процесів при розгляді історії державотворчих процесів на українських землях і вивченні здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, формуванні сприйняття історії та культури України складовою світового й європейського історичного процесу та культурної спадщини; зосередженні уваги на видатних досягненнях культури та нових аспектах історичних процесів у контексті державотворення та формування національної ідентичності; набутті навичок  дослідницької роботи з науковою літературою та джерелами і аналізу й оцінювання історико-культурних явищ. 

         У процесі ознайомлення студентів з історією та культурою українського народу впродовж тривалої боротьби за національну незалежність та власну державність сприяти  становленню студентів як свідомих громадян і патріотів України, що є відповідальними за її майбутнє.