Майбутній фахівець повинен вільно володіти професійним мовленням:

  • орієнтуватися у змісті висловлювання (визначати основну думку, тему, передавати його зміст);
  • чітко й логічно будувати висловлювання на професійну тему (складати план, визначати композицію, здійснювати послідовний перехід від однієї мікротеми до іншої, дотримуючись відповідних засобів зв’язку в тексті, послуговуючись офіційно-діловим, науковим і частково розмовним стилями);
  • мати чітке уявлення про терміни (інженерно-технічні, дорожньо-будівельні, фінансово-економічні тощо) та раціональне їх використання у професійному мовленні поряд з їх діалектними відповідниками;
  • відбирати мовні засоби відповідно до змісту, стилю висловлювання;
  • мати відповідні навички культури професійного спілкування.