Курс "Експлуатация БДМ" предназначен для студентов потока 5Мз.

Мета дисципліни є підготовка є підготовка фахівців на рівні магістра у галузі теорії математичного моделювання (ММ) для проектування будівельних машин та організаційно технічних систем їх застосування у практичній діяльності.

Предметом  є закономірності і принципи створення та використання математичних моделей робочих процесів для оптимального проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин та обладнання та організаційних систем, що реалізують їхнє використання, а також розвинутого керівництва в області експлуатації машин.

Дисципліна викладається аспірантам спеціальності 133 Галузеве машинобудування з галузі знань 13 Механічна інженерія