Метою навчальної дисципліни «Маркетинг» є виклад принципів, завдань, функцій та процесів маркетингу. Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з відповідними категоріями, системами та алгоритмами; відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань, виконання відповідних функцій; виховування здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення маркетингової діяльності. Предметом дисципліни є філософія і практика підприємницької діяльності, зорієнтованої на задоволення потреб і запитів споживачів.