Головною метою викладання курсу є формування сучасного на основі системного підходу світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.

Навчальна дисципліна "Управління економічним ризиком" покликана формувати вміння майбутнього фахівця щодо вибору рішень, де кількісно і якісно оцінюється вірогідність досягнення очікуваного результату та відхилення від мети.

Після проходження дистанційного курсу з цієї дисципліни студенти повинні вміти передбачити ризики різного походження, аналізувати рівень ризику при прийнятті рішень, пов'язаних з діяльністю підприємства, управляти ризиком, зменшуючи його в фінансово-кредитній, інвестиційній, валютно-фінансовій, господарській та комерційній діяльності.