Дисципліна посідає важливе місце серед навчальних предметів, що формують фахівців в сфері енеджменту. Програма цієї дисципліни передбачає вивчення  тем, які дозволяють сформувати систему знань з теоретичних та практичних аспектів наукової діяльності майбутніх фахівців