Навчальна дисципліна "Мікропроцесорні пристрої" відноситься до групи дисциплін вільного вибору студента з циклу дисципліни професійної підготовки за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр".
Предметом навчальної дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" є цифрові електронні пристрої, мікропроцесори, мікроконтролери та системи на їх основі. Формування знань з будови, принципу роботи, особливості вибору та застосування мікропроцесорних пристроїв, здобуття навичок з програмування мікроконтролерів та розробки пристроїв та систем на їх основі.

Міжнародна науково-практична конференція присвячена 90-річчю ХНАДУ та 90-річчю АФ