На сьогоднішній день уявити собі успішного інженера, який не володіє сучасними розрахунковими комплексами, дуже складно. У зв’язку з розвитком і збільшенням продуктивності сучасних комп’ютерів, вирішення найскладніших завдань, що здавалося ще 40 років тому неможливим, сьогодні може виконати практично будь-який студент-випускник провідних вузів, використовуючи сучасні пакети прикладних програм. Більшість університетів увели в навчальні плани технічних спеціальностей дисципліни, пов’язані з використанням числових методів у задачах різних галузей промисловості. 

Дана дисципліна має на меті підготовку фахівців до самостійного вирішення професійних задач, що виникають при проектуванні будівельних та дорожніх машин й елементів, та оцінки розв’язків задач, отриманих наближеними методами розрахунку.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівця до самостійного розв’язання професійних технічних задач гідравліки та гідропневмоприводів, виникаючих в майбутній практичній діяльності.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування знань і вмінь для самостійного розв’язання професійних технічних задач, виникаючих в практичній діяльності фахівців технічних спеціальностей.


Мета вивчення навчальної  дисципліни згідно з кваліфікаційними вимогами до фахівців спеціальності «Галузеве машинобудування» та «Енергетичне машинобудування» є підготовка фахівців до самостійного вирішення професійних задач, що виникають при проектуванні автомобілів та двигунів внутрішнього згоряння, та оцінки розв’язків задач, отриманих наближеними методами розрахунку.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти використовувати методи числового розрахунку до аналізу міцності простих елементів автомобілів та двигунів внутрішнього згоряння; використовувати методи числового розрахунку гідравлічних та пневматичних систем машин; аналізувати отримані результати; застосовувати пакети програм, що реалізують методи числового розрахунку.