Навчальна дисципліна “Теоретична механіка” відноситься до групи нормативних фундаментальних дисциплін в підготовці фахівця з галузі знань “ Електрична інженерія ” напряму підготовки “ Електроенергетика,електротехніка та
електромеханіка ” за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.