Сергієнко, В.М. Контроль та оцінка рухових здібностей студентів у процесі фізичного виховання [Текст]: монографія / В.М. Сергієнко. - Суми: СумДУ, 2014. - 394 с.