Тестові завдання до теми 8

Тестові завдання:

 

1.Податки виконують такі основні функції:

а) фіскальна;

б) розподільча;

в) заборонна;

г) стимулююча.

 

2. Фіскальна функція податків полягає в тому, що…

а) саме вони виступають інструментом формування дохідної частини бюджету. Ця функція вважається головною;

б) за допомогою оподаткування фінансові кошти перерозподіляють між різними групами платників податків, різними галузями народногосподарського комплексу;

в) за допомогою цієї функції здійснюються соціальні програми, фінансуються збиткові галузі, існування яких важливо для національної економіки;

г) передбачає введення гнучкої системи податкових  пільг і особливого порядку оподаткування окремих галузей і окремих господарських операцій.

 

3. Розподільча функція податків полягає в тому, що…

а) саме вони виступають інструментом формування дохідної частини бюджету. Ця функція вважається головною;

б) за допомогою оподаткування фінансові кошти перерозподіляють між різними групами платників податків, різними галузями народногосподарського комплексу;

в) за допомогою цієї функції здійснюються соціальні програми, фінансуються збиткові галузі, існування яких важливо для національної економіки;

г) передбачає введення гнучкої системи податкових  пільг і особливого порядку оподаткування окремих галузей і окремих господарських операцій.

 

4. Стимулююча функція податків полягає в тому, що…

а) саме вони виступають інструментом формування дохідної частини бюджету. Ця функція вважається головною;

б) за допомогою оподаткування фінансові кошти перерозподіляють між різними групами платників податків, різними галузями народногосподарського комплексу;

в) за допомогою цієї функції здійснюються соціальні програми, фінансуються збиткові галузі, існування яких важливо для національної економіки;

г) передбачає введення гнучкої системи податкових  пільг і особливого порядку оподаткування окремих галузей і окремих господарських операцій.

 

5. Особи, підприємства, що мають рахунок в банку, ведуть самостійний баланс і самостійно розпоряджаються своїм майном і продукцією, а також відокремлені підрозділи підприємств, що не є юридичними особами, але у відповідності з діючим законодавством зобов’язані мати окремий баланс і особистий банківський рахунок, − це …

а) юридичні;

б) фізичні;

в) вірні відповіді а і б;

г) немає вірної відповіді.

 

6. Особи,  що  в  свою  чергу  розподіляються  на  громадян-підприємців (з використанням найманої праці і без) і власне фізичні особи, тобто громадяни, що не здійснюють підприємницьку діяльність, − це …

а) юридичні;

б) фізичні;

в) вірні відповіді а і б;

г) немає вірної відповіді.

 

7. Джерела виплати податків − це …

а) дохід платника, з якого він сплачує податок;

б) частина податку в доходах платника;

в) розмір податку на одиницю оподаткування;

г) немає вірної відповіді.

8. Квота − це …

а) дохід платника, з якого він сплачує податок;

б) частина податку в доходах платника;

в) розмір податку на одиницю оподаткування;

г) немає вірної відповіді.

 

9. Ставка − це …

а) дохід платника, з якого він сплачує податок;

б) частина податку в доходах платника;

в) розмір податку на одиницю оподаткування;

г) немає вірної відповіді.

 

10. Граничне значення оптимальної податкової ставки відповідає …

а) 50%;

б) 60%;

в) 20-25%;

г) 30-35%.

 

11. Непрямий податок, що встановлюється як надбавка до загального обігу реалізації товарів (робіт, послуг) за однією або декільком ставками. Він може виступати в формі податку з продажу, податку з обігу або податку на додану вартість, − це …

а) універсальний акциз;

б) специфічний акциз;

в) фіскальна монополія;

г) ввізне мито.

 

12. Непрямий податок, що встановлюється за окремими ставками для певних видів товарів, − це …

а) універсальний акциз;

б) специфічний акциз;

в) фіскальна монополія;

г) ввізне мито.

 

13. Податок, який встановлюється при переміщенні товарів через митний кордон держави − це …

а) універсальний акциз;

б) специфічний акциз;

в) фіскальна монополія;

г) ввізне мито.

 

14. Прибуток держави від реалізації монополізованих державою товарів називають …

а) універсальний акциз;

б) специфічний акциз;

в) фіскальна монополія;

г) ввізне мито.

 

15. Згідно із Податковим кодексом України, до загальнодержавних податків та зборів належать:

а) податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб;

б) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, плата за користування надрами, плата за землю;

в) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок;

г) збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

 

16. Згідно із Податковим кодексом України, до загальнодержавних податків та зборів належать:

а) збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

б) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

в) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок;

г) збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір.

 

17. Згідно із Податковим кодексом України, до місцевих податків належить:

а) податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб;

б) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

в) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок;

г) збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

 

18. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, називається …

а) документальною;

б) камеральною;

в) фактичною;

г) непередбачуваною.

 

19. Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків та зборів, називається …

а) документальною;

б) камеральною;

в) фактичною;

г) непередбачуваною.

 

20. Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника, називається …

а) документальною;

б) камеральною;

в) фактичною;

г) непередбачуваною.

 

21. Первинний  облік  ПДВ  ведеться  в … 

а) журналі вихідної документації;

б) журналі вхідної документації;

в) податковій накладній;

г) рахунку-фактурі.

 

22. Документ, який дає право покупцю, зареєстрованому як платник податку, на включення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість, називається …

а) акт виконаних робіт;

б) товарно-транспортна накладна;

в) рахунок;

г) податкова накладна.

 

23. Платники ПДВ − це …

а) юридичні і фізичні особи, що зобов’язані здійснювати утримання і внесення в бюджет податку, що сплачується покупцем;

б) особи, що ввозять товари на митну територію України;

в) особи, що отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України;

г) всі відповіді вірні.

 

24. Якщо загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 грн, то особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник …

а) єдиного податку;

б) податку на додану вартість;

в) фіксованого податку;

г) немає вірної відповіді.

 

25. Особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майна, підлягає обов’язковій реєстрації як платник

а) єдиного податку;

б) податку на додану вартість;

в) фіксованого податку;

г) немає правильної відповіді.

26. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду є об’єктом оподаткування …

а) єдиного податку;

б) податку на додану вартість;

в) фіксованого податку;

г) податку на прибуток.

 

27. Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених законодавством, є …

а) місяць;

б) рік;

в) півріччя;

г) вірні відповіді б і в.

 

28. Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених законодавством, є …

а) квартал;

б) три квартали;

в) вірні відповіді а і б;

г) немає вірної відповіді.

 

29. Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається …

а) квартал;

б) рік;

в) півріччя;

г) немає вірної відповіді.

 

30. Суми, відображені у складі доходів платника податку, …

а) підлягають повторному включенню до складу його доходів;

б) не підлягають повторному включенню до складу його доходів;

в) частково підлягають повторному включенню до складу його доходів;

г) немає правильної відповіді.

Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:40 PM