Питання до самоконтролю за темою 8

Теоретичні питання:

 

 1. Що Ви розумієте під податком і збором (обов’язковим платежем) в бюджети та в державні цільові фонди?
 2. Що таке «державні цільові фонди»?
 3. Розкрийте економічну сутність податків.
 4. Хто або що являється суб’єктом оподаткування?
 5. Хто або що являється об’єктом оподаткування?
 6. Розкрийте сутність джерел виплати податків.
 7. Що таке «квота»?
 8. Що таке «ставка»?
 9. Які межі граничного значення оптимальної податкової ставки?
 10. Розкрийте поняття прямого податку.
 11. Розкрийте поняття непрямих податків.
 12. Що таке «універсальний акциз»?
 13. Що таке «специфічний акциз»?
 14. Сутність та поняття фіскальної монополії.
 15. Які податки і збори належать до загальнодержавних податків та зборів в Україні?
 16. Які податки належать до місцевих?
 17. Що таке «камеральна перевірка» та де вона застосовується?
 18. Що вважається документальною перевіркою?
 19. Що таке «фактична перевірка»?
 20. За яких обставин може здійснюватися документальна позапланова виїзна перевірка?
 21. В яких документах ведеться первинний  облік  ПДВ?
 22. Назвіть види операцій платників податків, які підлягають оподаткуванню.
 23. Хто може бути платником податку?
 24. Які операції можуть звільнятися та звільняються від оподаткування ПДВ?
 25. Розкрийте природу об’єктів оподаткування, які  оподатковуються  за  ставкою  20% .
 26. В чому економічна суть податку на прибуток?
 27. Перерахуйте елементи податку на прибуток.
 28. Який порядок обчислення податку на прибуток?
 29. Якою буде процедура оподаткування, якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку?
 30. Що таке податковий період? Перерахуйте їх.
Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:39 PM