Питання до самоконтролю за темою 4

Теоретичні питання:

 

 1. Що таке «планування»?
 2. Назвіть принципи планування як базової функції управління економічним розвитком суб’єктів підприємницької та господарської діяльності.
 3. Які фактори необхідно враховувати при розробленні планів економічного розвитку суб’єктів підприємництва?
 4. Що таке «адаптивне планування»?
 5. У чому полягає відмінність директивного та індикативного планування діяльності економічних суб’єктів?
 6. Яким чином класифікуються плани економічного розвитку суб’єктів підприємництва за терміном (періодом)?
 7. Яким чином класифікуються плани економічного розвитку суб’єктів підприємництва за складом планових рішень?
 8. Що таке «стратегічне планування»?
 9. Окресліть місце стратегічного планування в системі стратегічного управління економічним розвитком суб’єктів підприємницької та господарської діяльності.
 10. Назвіть і дайте характеристику розділам стратегічного плану підприємства.
 11. Що таке «бізнес-план»?
 12. Перелічіть основні питання, що мають бути відображені в резюме бізнес-плану.
 13. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Характеристика товару (послуги)».
 14. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Оцінка ринку збуту».
 15. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Конкуренція».
 16. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Стратегія маркетингу».
 17. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Виробничий план».
 18. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Організаційний план».
 19. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Оцінка ризику та страхування».
 20. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Стартовий капітал підприємства».
 21. Розкрийте суть розділу бізнес-плану «Джерела фінансування підприємства».
 22. Розкрийте суть підрозділу бізнес-плану «Джерела фінансування підприємства» «Визначення змінних і постійних витрат».
 23. Розкрийте суть підрозділу бізнес-плану «Джерела фінансування підприємства» «Калькуляція собівартості продукції».
 24. Розкрийте суть підрозділу бізнес-плану «Джерела фінансування підприємства» «Розрахунок показників ефективності діяльності підприємства».
 25. Розкрийте суть підрозділу бізнес-плану «Джерела фінансування підприємства» «Баланс доходів і витрат підприємства».
Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:27 PM