Питання до самоконтролю за темою 3

Теоретичні питання:

 

 1. Рішення про створення підприємства приймається за погодженням якого державного органу України?
 2. Який державний орган дозволяє провадження діяльності у випадках, коли для створення і діяльності підприємства потрібні природні ресурси?
 3. Коли підприємство набуває прав юридичної особи?
 4. Що таке «статутний фонд»?
 5. Опишіть типовий порядок формування статутного фонду підприємства.
 6. Що або хто визначає розмір статутного фонду?
 7. За рахунок чого акціонерні товариства формують статутний фонд? 
 8. За рахунок чого формують статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю?
 9. Що таке «статут підприємства»?
 10. Для підприємств якої організаційно-правової форми в Україні передбачена можливість використання модельного статуту?
 11. Які документи подаються для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи?
 12. Опишіть процедуру отримання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
 13. Для яких видів діяльності передбачена процедура державної реєстрації?
 14. Якою є  відповідальність суб'єктів підприємництва?
 15. Які передбачено санкції у відношенні до підприємств за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності?
Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:25 PM