Питання до самоконтролю за темою 1

  1. Що таке «економічне мислення»?
  2. Розкрийте сутність категорії «економічна свідомість».
  3. Надайте сутнісно-структурну характеристику категорії «економічна поведінка».
  4. Дайте визначення підприємництву.
  5. Які види підприємництва Ви знаєте?
  6. Назвіть і охарактеризуйте найпоширеніші організаційні типи підприємництва.
  7. Хто такий «підприємець»?
  8. Які типи підприємців Вам відомі?
  9. Що таке «бізнес»?

10. У чому полягає спільне та відмінне категорій «бізнес» і «підприємництво»?

11. На Вашу думку, навіщо відкривати власну справу?

12. Які мотиви найчастіше переслідують люди і що вони чекають від власного бізнесу?

13. Якими є основні причини ухвалення рішення про відкриття власної справи?

14. Якими є переваги та недоліки відкриття власної справи (у порівнянні зі звичайною трудовою діяльністю у якості найманого працівника)?

15. Що таке «бізнес-ідея»?

16. Що може бути джерелом бізнес-ідеї?

17. Що таке «новий товар»?

18. Що таке «бізнес-план» та з якою метою його розробляють?

19. Що таке «статус фізичної особи-підприємця» (ФОП) ?

20. Якою є процедура реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП) в Україні згідно чинного законодавства?

Last modified: Monday, 21 January 2019, 1:51 PM