Питання до самоконтролю за темою 7

Теоретичні питання:

 

  1. Що таке «кошторис»?
  2. Які види кошторисів Ви знаєте?
  3. Розкрити поняття зведеного кошторису витрат на виробництво.
  4. Що включає розрахунок витрат на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергію в основному виробництві?
  5. Що включає розрахунок основної та додаткової заробітної плати робітників, зайнятих виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг), з відрахуваннями на соціальні заходи?
  6. Що включає розрахунок калькуляцій виробничої собівартості продукції?
  7. Що включає розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткування?
  8. Що включає розрахунок загальновиробничих витрат?
  9. Що включає розрахунок інших виробничих витрат?

10. Що являється базою для визначення вартості робіт чи послуг?

11. Звідки фірма отримуватиме кошти і на що конкретно останні будуть витрачені?

12. Як співвідносяться поточні потреби фірми у грошах з рухом готівки?

13. Яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого періоду?

14. Чи зможе підприємець виконати взяті на себе зобов’язання?

15. Чи здатний підприємець належно розпорядитися отриманими коштами, щоб своєчасно повернути борги та забезпечити достатній прибуток на вкладений капітал?

Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:35 PM