Відомості про викладача

Левченко Ярослава Сергіївна народилася 25 травня 1984 року в м.Кам’янка Черкаської області. Вищу освіту з відзнакою (магістр) за спеціальністю «Менеджмент організацій автотранспорту» ( 2001-2006 рр.) отримала у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. В 2005 році за високі показники в навчанні нагороджена Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ» (протокол №10/1085).  З 2006 року по 2009 рік проводить підприємницьку діяльність з організації міжнародних автомобільних вантажних перевезень та продовжує наукову роботу в якості здобувача наукового ступеня кандидата наук на кафедрі економіки підприємства факультету управління та бізнесу ХНАДУ.  З грудня 2009 року працює викладачем-стажистом кафедри економіки підприємства факультету управління та бізнесу ХНАДУ. В грудні 2010 року зарахована до аспірантури та продовжує працювати асистентом кафедри економіки підприємства факультету управління та бізнесу ХНАДУ. За час роботи виявила себе лише з позитивного боку. Дисциплінована, уважна, відповідальна, добра, чутлива. Проявила організаторські здібності в роботі зі студентами з культурно-виховної роботи. Працює в напрямку організації та розвитку культурного виховання на факультеті. В 2010 році та 2014 році стала переможцем у вокальному конкурсі «Дві зірки» серед викладачів та студентів університету.  Як активний учасник наукових конференцій, Левченко Я.С. неодноразово ставала їх переможцем і призером, що підтверджено численними дипломами та грамотами. В 2015 році перемогла в конкурсі наукових статей молодих вчених «Будь Profi с 4profi!», нагороджена грамотою. В 2015 році розробки дисертаційної роботи визнані практично-значущими для впровадження суб’єктами господарювання, пов’язаними з роботою надання автотранспортних послуг та рекомендовані до впровадження відповідними органами державного управління Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (довідка № 03-46/2352 від 03.06.2015 р.). Являється докторантом університету Миколаса Ромериса (Литва). Досліджує проблеми інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств, приймає участь у конференціях. Результати наукових досліджень опубліковані в ряді фахових видань України, а також в збірниках Австралії, Болгарії та Німеччини.

Левченко Ярослава Сергіївна народилася 25 травня 1984 року в м.Кам’янка Черкаської області. Закінчила Кам’янську загальноосвітню школу №2 з золотою медаллю. Вищу освіту з відзнакою (магістр) за спеціальністю «Менеджмент організацій автотранспорту» ( 2001-2006 рр.) отримала у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. В 2005 році за високі показники в навчанні нагороджена Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ» (протокол №10/1085).

З 2006 року по 2009 рік проводить підприємницьку діяльність з організації міжнародних автомобільних вантажних перевезень та продовжує наукову роботу в якості здобувача наукового ступеня кандидата наук на кафедрі економіки підприємства факультету управління та бізнесу ХНАДУ.

З грудня 2009 року працює викладачем-стажистом кафедри економіки і підприємництва факультету управління та бізнесу ХНАДУ. В грудні 2010 року зарахована до аспірантури та продовжує працювати асистентом кафедри економіки підприємства факультету управління та бізнесу ХНАДУ.

За час роботи виявила себе лише з позитивного боку. Дисциплінована, уважна, відповідальна, добра, чутлива. Проявила організаторські здібності в роботі зі студентами з культурно-виховної роботи. Працює в напрямку організації та розвитку культурного виховання на факультеті. В 2010 році та 2014 році стала переможцем у вокальному конкурсі «Дві зірки» серед викладачів та студентів університету.

Як активний учасник наукових конференцій, Левченко Я.С. неодноразово ставала їх переможцем і призером, що підтверджено численними дипломами та грамотами.

В 2015 році перемогла в конкурсі наукових статей молодих вчених «Будь Profi с 4profi!», нагороджена грамотою.

В 2015 році розробки дисертаційної роботи визнані практично-значущими для впровадження суб’єктами господарювання, пов’язаними з роботою надання автотранспортних послуг та рекомендовані до впровадження відповідними органами державного управління Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (довідка № 03-46/2352 від 03.06.2015 р.).

Співавтор ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЛАТВІЙСЬКИХ  НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр. на тему «Public-private partnership as a mechanism for ensuring of investment attractiveness of the region» спільно з Ризьким технологічним університетом..

Левченко Я.С. являється членом редакційної колегії наукового видання «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» (збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету), включеного до переліку наукових фахових видань України

Являється рецензентом Міжнародного наукового журналу "ScienceRise", Засновники: НВП ПП «Технологічний Центр», Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет, Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти", Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Видавець: НВП ПП «Технологічний Центр». DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416

Має 6 авторських свідоцтв.

22 червня 2018 року в університеті Миколаса Ромериса (Литва) захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня Doctor of Economics Sciences.

Являється автором:

-        2-х навчальних посібників,

-         1-ї монографії,

-         68 наукових праць (24 з яких опубліковані в фахових видіннях та одна в Scopus).

Досліджує проблеми інвестиційної привабливості в рамках державно-приватного партнерства, приймає участь у конференціях. Результати наукових досліджень опубліковані в ряді фахових видань України, а також в збірниках Австралії, Болгарії, Німеччини, Індії, Британії, Польщі та ін.

Одружена, має доньку 6 років.

Last modified: Monday, 21 January 2019, 1:36 PM