Питання до самоконтролю до теми 7

  1. Що таке "економічна безпека підприємства"?
  2. Охарактеризуйте складові економічної безпеки підприємства.
  3. Опишіть порядок здійснення діагностики фінансової стійкості підприємства.
  4. Дайте характеристику умовам абсолютної фінансової стійкості підприємства.
  5. Дайте характеристику умовам нормальної фінансової стійкості підприємства.
  6. Дайте характеристику умовам нормальної фінансової нестійкості підприємства.
  7. Дайте характеристику умовам ненормальної фінансової нестійкості підприємства.
  8. Дайте характеристику умовам кризового фінансового стану підприємства.
  9. Опишіть порядок здійснення діагностики ймовірності банкрутства підприємства з застосуванням двофакторної моделі Альтмана.
  10. Опишіть порядок здійснення діагностики ймовірності банкрутства підприємства з застосуванням п'ятифакторної моделі Альтмана.
Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 2:28 PM