Питання до самоконтролю до теми 5

 1. Що таке "власні кошти підприємства"?
 2. Що таке "позикові кошти підприємства"?
 3. Опишіть порядок здійснення діагностики структури капіталу підприємства.
 4. Що таке "коефіцієнт автономії"?
 5. Що таке "коефіцієнт фінансової залежності"?
 6. Що таке "коефіцієнт забезпеченості власними джерелами"?
 7. Що таке "грошовий потік підприємства"?
 8. Що таке "вхідний грошовий потік підприємства"?
 9. Що таке "вихідний грошовий потік підприємства"?
 10. Що таке "чистий грошовий потік підприємства"?
 11. Опишіть порядок здійснення діагностики грошових потоків підприємства.
 12. Як обчислюється чистий грошовий потік від виробничо-господарської діяльності підприємства?
 13. Як обчислюється чистий грошовий потік від фінансової діяльності підприємства?
 14. Як обчислюється чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємства?
 15. Як обчислюється чистий грошовий потік  підприємства?
Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 2:27 PM