Питання до самоконтролю до теми 4

 1. Що таке "фінансова діагностика"?
 2. Що таке "рентабельність"?
 3. Назвіть основні види рентабельності підприємства.
 4. Опишіть порядок здійснення діагностики рентабельності підприємства.
 5. Що таке "ліквідність"?
 6. Що таке "ліквідність підприємства"?
 7. Що таке "ліквідність балансу підприємства"?
 8. Опишіть порядок здійснення діагностики ліквідності балансу підприємства.
 9. Охарактеризуйте ліквідний баланс.
 10. Охарактеризуйте неліквідний баланс.
 11. Охарактеризуйте абсолютно неліквідний баланс.
 12. Охарактеризуйте відносно неліквідний баланс.
 13. Що таке "коефіцієнт абсолютної ліквідності"?
 14. Що таке "коефіцієнт фінансової ліквідності"?
 15. Що таке "коефіцієнт загальної ліквідності"?
Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 2:27 PM