Питання до самоконтролю до теми 3

  1. Що таке "управлінська діагностика"?
  2. Назвіть основні елементи фінансового результату діяльності підприємства.
  3. Що таке "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"?
  4. Що таке "валовий прибуток"?
  5. Що таке "фінансовий результат від операційної діяльності"?
  6. Що таке "фінансовий результат до оподаткування"?
  7. Що таке "чистий фінансовий результат"?
  8. Опишіть порядок здійснення діагностики фінансових результатів діяльності підприємства.
  9. Про що свідчить зростання чистого прибутку у разі зменшення чистого доходу?
  10. Про що свідчить зменшення чистого прибутку у разі зростання чистого доходу?
Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 2:27 PM