Питання до самоконтролю до теми 1

 1. Що таке "економічна діагностика"?
 2. У чому полягають мета та завдання економічної діагностики як науки та навчальної дисципліни?
 3. Як Ви розумієте поняття "фінансовий стан підприємства"?
 4. Які фактори здійснюють вплив на фінансовий стан суб’єктів господарювання?
 5. Охарактеризуйте види економічної діагностики за рівнем об’єкта діагностування.
 6. Охарактеризуйте види економічної діагностики за суб’єктом діагностування.
 7. Охарактеризуйте види економічної діагностики за часовим діапазоном дослідження.
 8. Охарактеризуйте види економічної діагностики за періодичністю проведення.
 9. Охарактеризуйте види економічної діагностики за спрямованістю здійснення.
 10. Охарактеризуйте види економічної діагностики за формами діагностичних результатів.
 11. Хто є внутрішніми користувачами результатами економічної діагностики?
 12. Хто є зовнішніми користувачами результатами економічної діагностики?
 13. Назвіть основні форми фінансової звітності підприємств, які становлять інформаційну базу для здійснення економічної діагностики.
 14. Дайте характеристику методам економічної діагностики.
 15. Які види показників застосовуються для здійснення економічної діагностики?
Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 2:26 PM