Тема 13. Сертифікація систем якості

1. Загальні положення

2. Порядок проведення сертифікації систем якості

3. Технічний нагляд за сертифікованими системами якості

4. Внесення змін до системи якості та до правил і порядку оцінки системи

5. Неправильне використання сертифіката

6. Інформація про результати сертифікації систем якості

7. Апеляції та коригувальні дії

8. Фінансування робіт з сертифікації систем якості

Практична робота 7: Підготовка документації щодо сертифікації систем якості

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:09 PM