Тема 6. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання

1. Орган акредитації

2. Управління

3. Людські ресурси

4. Процес акредитації

5. Обов'язки органу акредитації та органу з оцінки відповідності

Завдання для самостійної роботи: Вивчення ДСТУ ISO/ІЕС 17011

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:06 PM