Тема 1. Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку

1. Історичний розвиток

2. Терміни та визначення понять

3. Мета, принципи та завдання підтвердження відповідності

Завдання для самостійної роботи: Вивчення ДСТУ ISO/IEC 17000, ДСТУ ISO/IEC Guide 60, ДСТУ ISO/ІЕС 17030

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:04 PM