Запитання для самоконтролю до тема 6

1.Що необхідно зробити щоб перейти з простору "МОДЕЛЬ" в простір "АРКУШ"?

2. Як встановити масштаб?

3. Як "заморозити" шар?

4. Які є можливості заповнення основного напису?

5. Як редагувати основний напис?

Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:22 AM